Arbejdsgrupper og specialistnetværk

Kliniske arbejdsgrupper

Arbejdsgruppe

Arbejdsgruppen for Klinisk Anvendelse af Helgenomsekventering er etableret af Nationalt Genom Center i samarbejde med regionerne og Organisationen for Lægevidenskabelige Selskaber (LVS) for at sikre en koordineret indsats for udviklingen af helgenomsekventering i klinisk anvendelse i sundhedsvæsenet. Arbejdsgruppen for Klinisk Anvendelse af Helgenomsekventering skal rådgive styregruppen om udvælgelse af patientgrupper, der skal tilbydes helgenomsekventering via Nationalt Genom Center.

Kommissorium (PDF)

Forretningsorden (PDF) (under opdatering)

Medlemmer (PDF)

Styrende principper (PDF)

Referater

1. møde den 15. november 2019 (PDF)

2. møde den 13. august 2020 (PDF)

3. møde den 23. september 2020 (PDF)

4. møde den 5. november 2020 (PDF)

5. møde den 9. februar 2021 (PDF)

6. møde den 16. juni 2021 (PDF)

7. møde den 30. august 2021 (PDF)

Nationale specialistnetværk

Det Nationale Specialistnetværk for Sjældne Sygdomme er etableret af Nationalt Genom Center i samarbejde med regionerne, Organisationen for Lægevidenskabelige Selskaber (LVS) og Dansk Selskab for Kliniske Akademikere (DSKA). 

Kommissorium (under udarbejdelse)

Forretningsorden (PDF)

Medlemmer (PDF)

Referater

1. møde den 11. december 2019 (PDF)

2. møde den 13. januar 2020 (PDF)

3. møde den 5. marts 2020 (PDF)

4. møde den 20. april 2020 (PDF)

5. møde den 22. juni 2020 (PDF)

6. møde den 23. november 2020 (PDF)

7. møde den 19. januar 2021 (PDF)

Kommissorium (PDF)

Medlemmer (PDF)

Habilitetserklæringer (udarbejdes)

Tekniske arbejdsgrupper

Kommissorium (PDF)

Forretningsorden (PDF) (under opdatering)

Medlemsliste (PDF)

Habilitetserklæringer

Referater

Introduktionsmøde den 27. august 2021.pdf