Indstilling af nye patientgrupper til omfattende genetiske analyser (helgenomsekventering)

Styregruppen for implementering af personlig medicin og Nationalt Genom Center inviterer de kliniske miljøer til at indstille patientgrupper til helgenomsekventering via Nationalt Genom Centers infrastruktur

I februar 2021 blev 12 patientgrupper udvalgt til at blive tilbudt omfattende genetiske analyser via Nationalt Genom Centers infrastruktur. Nu starter en ny indstillingsrunde, så endnu flere patientgrupper inkluderes i den nationale infrastruktur. Det er de faglige miljøer, herunder regionerne og lægefaglige selskaber, der kan indstille patientgrupper til helgenomsekventering via Nationalt Genom Centers infrastruktur.

Indstillingen skal indsendes på vegne af:

  • Én eller flere regioner og/eller
  • Ét eller flere lægefaglige selskaber

Invitationen til at indstille patientgrupper er sendt til regioner og LVS.

Ansøgningsfrist

Fristen for indstilling af patientgrupper er den 16. august 2021 kl. 16.00

Proces

Processen for udvælgelse af patientgrupper ved anden indstillingsrunde består af flere faser, som skal sikre, at beslutningen om udvælgelse af patientgrupper både bliver transparent, af faglig høj kvalitet og med involvering af de relevante parter.

Læs mere om den samlede proces og de styrende principper for patientudvælgelse.

Om indstillingsskemaet

Indstillingsskemaet er elektronisk. Indholdet og de informationer, der skal angives for at indstille en patientgruppe, kan ses her.

GDPR

Du kan læse mere om dine rettigheder og databeskyttelse i forbindelse med indstillingsrunden her.

Ved spørgsmål til ovenstående kan Nationalt Genom Center kontaktes på kontakt@ngc.dk